Doelstellingen

Vrijzinnige 55-plussers de gelegenheid bieden om onder geestesgenoten aan het verenigingsleven deel te nemen.

» Lees meer

De Grijze Geuzen maken integraal deel uit van het VLC Oostende vzw.
Het bestuur van de Grijze Geuzen (GG) is een werkgroep van het VLC die volledig autonoom zijn activiteiten plant, bestaande uit maximum 10 leden van 55 jaar of meer en samengesteld uit coördinatoren van de verschillende activiteiten en ook hun vervanger.

In gezamenlijk overleg wordt er een lijst van bestuursopdrachten aangelegd in de maand februari, tijdstip waarop bestuursleden uittredend en herverkiesbaar kunnen zijn. Deze lijst berust op het secretariaat van het VLC en van de Grijze Geuzen. Bij de bestuursopdrachten zullen één of meer zaalverantwoordelijken aangeduid worden die in samenspraak met de zaalverantwoordelijken van het VLC het zaalgebruik van de GG zullen regelen.
Er zal steeds een lid van de RvB van het VLC in het bestuur van de GG zetelen.
Alleen leden van het VLC hebben toegang tot de activiteiten van de GG, tenzij anders vermeld en in gezamenlijk akkoord tussen het bestuur VLC en het bestuur GG.
De GG richten activiteiten in, specifiek afgestemd op de noden en verwachtingen van de leden die 55plusser zijn, maar elk lid van het VLC is steeds welkom.

» Terug sluiten

Contact en info

Lieven Brusseel
Voorzitter Grijze Geuzen Oostende


p/a Kazernelaan 1 8400 Oostende

059 50 10 40

» Lees meer


Om lid te worden, volg de procedure om lid te worden van het VLC, zoals op deze website voorzien. Als je 55 jaar bent, word je ook lid van de Grijze Geuzen, en kan je aan alle activiteiten van de Grijze Geuzen deelnemen. 

» Terug sluiten

VLC Oostende