Doelstellingen

Vrijzinnige 55-plussers de gelegenheid bieden om onder geestesgenoten aan het verenigingsleven deel te nemen.

» Lees meer

De Grijze Geuzen maken integraal deel uit van het VLC Oostende vzw.
Het bestuur van de Grijze Geuzen (GG) is een werkgroep van het VLC die volledig autonoom zijn activiteiten plant, bestaande uit maximum 10 leden van 55 jaar of meer en samengesteld uit coördinatoren van de verschillende activiteiten en ook hun vervanger.

Deze activiteiten en hun coördinatoren voor 2012 zijn:
(Activiteit: Coördinator) 
Lichaamsbeweging: Lydia De Ridder
Koersbal: Georges Wittouck /
Breien: Magda Quintens
Scrabble: Marcel Rotsaert
Manillenkaarten: Jean-Pierre Doorakkers / Lieven Brusseel
Quiz: Marcel Rotsaert  / JP Strumane
Uitstappen: JP Strumane / Lydia De Ridder
Feestelijkheden: Lydia De Ridder / Gisèle Tibesar
Voordrachten / Films: JP Strumane   
PC Instructie: Hubert Bals

In gezamenlijk overleg wordt er een lijst van bestuursopdrachten aangelegd in de maand februari, tijdstip waarop bestuursleden uittredend en herverkiesbaar kunnen zijn. Deze lijst berust op het secretariaat van het VLC en van de Grijze Geuzen. Bij de bestuursopdrachten zullen één of meer zaalverantwoordelijken aangeduid worden die in samenspraak met de zaalverantwoordelijken van het VLC het zaalgebruik van de GG zullen regelen.
Er zal steeds een lid van de RvB van het VLC in het bestuur van de GG zetelen.
Alleen leden van het VLC hebben toegang tot de activiteiten van de GG, tenzij anders vermeld en in gezamenlijk akkoord tussen het bestuur VLC en het bestuur GG.
De GG richten activiteiten in, specifiek afgestemd op de noden en verwachtingen van de leden die 55plusser zijn, maar elk lid van het VLC is steeds welkom.

De bestuursopdrachten voor 2012 werden als volgt vastgelegd:
Voorzitter: Jean-Pierre Strumane
Ondervoorzitter: Marcel Rotsaert
Penningmeester: Lydia De Ridder
Secretaris: Jean-Pierre Doorakkers
Bestuursleden: Gisèle Tibesar – Magda Quintens – Hubert Bals - Georges Wittouck - Lieven Brusseel

Vertegenwoordiging Seniorenadviesraad Oostende (SARO):
J.P.Strumane is medevoorzitter SARO, Jean-Pierre Doorakkers is afgevaardigde in de Algemene Vergadering en Marcel Rotsaert is plaatsvervangend afgevaardigde.

» Terug sluiten

Contact en info

Jean Pierre Strumane
Voorzitter Grijze Geuzen Oostende
St. Franciscusstraat 55 bus 7
8400 Oostende
Tel: 059 - 70 06 83
Fax: -
E-mail: jp.strumane@skynet.be

» Lees meer

 

Jean-Pierre Doorakkers
Secretaris Grijze Geuzen Oostende
Snepstraat, 13
8400 Oostende
Tel: 059 50 15 14
Fax: -
E-mail: jean.pierre.doorakkers@telenet.be

 

Om lid te worden, volg de procedure om lid te worden van het VLC, zoals op deze website voorzien. Als je 55 jaar bent, word je ook lid van de Grijze Geuzen, en kan je aan alle activiteiten van de Grijze Geuzen deelnemen. 

 

Vaste Activiteiten van de Grijze Geuzen in de Geuzetorre

 

Van September tot Juni

 

Lichaamsbeweging: Meestal elke maandag van 10u30-11u15.

Verantwoordelijke: Mevr. L. De Ridder

Tel. 059 70 49 78

                             

Koersbal:  Meestal elke 1e en 3e maandag om 14u00.

Verantwoordelijke: Dhr. G. Wittouck

Tel. 059 33 38 68

                             

Breien & Haken: Elke week op dinsdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens

Tel. 059 26 61 48

                             

Scrabble: Meestal elke 1e, 2e, en 3e donderdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Dhr. M. Rotsaert

Tel. 059 26 61 48

  

Manillenkaarting:  meestal om de 2 weken op woensdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Dhr. JP Doorakkers.

Tel. 059 50 15 14

 

Spaanse conversatie: Meestal elke 2e en 4e donderdag om 14u00.

Verantwoordelijke 1: Mevr. D. Lannoo.

Tel. 059 26 50 64

Verantwoordelijke 2: Mevr. R. Tulpin.

Tel.  059 70 21 03

                             

Quiz: Meestal elke 4e dinsdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Marcel Rotsaert.

Tel. 059 26 61 48

 

Fred’s Cook Club: Meestal op de laatste donderdag om 14u00

Verantwoordelijke: Freddy Caroen

Inschrijven op lijst in “De Geuzetorre”

» Terug sluiten

VLC Oostende