Prijs van de Zeegeus 2013

VLC Oostende wint "Prijs van de Zeegeus"!

Op zaterdag 6 juli ging de negende editie door van het Festival van de Zeegeus in het MEC Staf Versluys te Bredene, in een organisatie van Vrijzinnig Centrum De Fakkel vzw, het Comité Festival van de Zeegeus, Federatie Vrijzinnige Centra en het gemeentebestuur Bredene.

De officiële opening startte met de academische zitting om 16u00 onder ruime belangstelling in het auditorium van het MEC Staf Versluys. Het panelgesprek met als leden Adams G. (voorzitter VC Poincaré Waregem), Peeters S. (deMens.nu), Vannieuwenburg A. (Ethicus) en Vercarre E. (voorzitter VC De Fakkel Bredene) werd in goede banen geleid door moderator Libbrecht J. Het gespreksonderwerp “Ontwikkeling vrijzinnige infrastructuur voor plechtigheden en dienstverlening”, was zeer actueel in het kader van het nieuwe decreet van Minister Bourgeois. Dit zal immers de vrijzinnige gemeenschap in de kou laten staan, wat betreft de bouw en renovatie van infrastructuur in het kader van het vrijzinnige initiatief en het vrijwilligerswerk. De vrijzinnige gemeenschap ijvert o.a. voor een scheiding tussen kerk en staat, voor het pleidooi voor de rechten van de mens, het democratisch bestuur, gelijkwaardigheid van gender, ras, afkomst en levensbeschouwelijke visies. Achteraf was er ruim gelegenheid tot vraagstelling.

Het tweede luik van de officiële opening was de uitreiking van de Prijs van de Zeegeus aan een Vrijzinnig Centrum dat met een project bijdraagt tot de openheid van de georganiseerde vrijzinnigheid naar de niet-georganiseerde vrijzinnigen en andersdenkenden. Dit jaar mochten twee Vrijzinnige Centra deze prijs in ontvangst nemen.

Het VC “De Molensteen” Oostkamp won met zijn brede waaier lezingen en debatten overactuele onderwerpen, bijgewoond door vrijzinnigen maar ook door andersdenkenden. 

Ook het VLC “De Geuzetorre” Oostende werd gelauwerd, met hun jaarlijks initiatief de “Vrijzinnige Zeeliedenhulde”. De traditionele Zeeliedenhulde is een van oudsher katholiek geïnspireerd gebeuren, maar sinds het initiatief van het VLC Oostende en Patrick Vancraeynest, moreel consulent van de zeevisserij, zijn het afgelopen decennium ook vrijzinnigen op dit vlak actief. Daardoor worden andersdenkenden geconfronteerd worden met de vrijzinnige levensbeschouwing, in hun waardevol streven naar een pluralistische maatschappij.

40 jaar VLC Oostende

De viering van 40 jaar VLC in de lokale pers:

Vrijzinnige Zeeliedenhulde 2012

Beelden van het vrijzinnig luik van de Zeeliedenhulde 2012 op de regionale zender FOCUS - WTV :

downloads

Downloads :

Affiche Feest Vrijzinnige Jeugd

Logo 40 jaar VLC Oostende vzw

Vrijzinnige Zeeliedenhulde

Zeeliedenhulde 2011

Traditioneel vond in Oostende op paasmaandag de Zeeliedenhulde plaats. Ook de vrijzinnige gemeenschap participeert aan die hulde met een eigen plechtigheid die jaarlijks tegelijkertijd met de katholieke viering plaats vindt in “De Geuzetorre”. Dat was dit jaar niet anders: voor de negende keer al organiseerden Patrick Van Craeynest, Moreel Consulent voor de Zeevisserij en het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw op maandag 25 april 2011 de Vrijzinnige Zeeliedenhulde. Deze keer werd het gebeuren opgeluisterd door “The North Sea Coyotes” met een muzikaal ondersteunde bloemlezing uit de dichtbundel “Het zweet van de zee” van Jo Clauwaert en Geert Cyriel Tavernier. De heer Patrick Van Craeynest, Moreel Consulent voor de Zeevisserij en de heer Edgard Brunet, voorzitter van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw, praatten de plechtigheid aan elkaar.

Hieronder de links naar de aandacht die de geschreven pers (De Morgen, Het Laatste Nieuws & De Standaard) betoonden, evenals het beeldverslag op de regionale zender Focus - WTV, die helaas enkel de katholieke aalmoezenier aan het woord laat. Louter toeval, wellicht.

seamoose

Vernissage Seamoose

Onderstaand artikel verscheen in "De Zeewacht" van vrijdag 11 maart: 

VLC Oostende