CORONA MAATREGELEN IN DE GEUZETORRE

Activiteiten in “De Geuzetorre”
Tot nader order worden alle geplande activiteiten in “De Geuzetorre” opgeschort tijdens de zomermaanden juli en augustus. Dat betekent uitdrukkelijk dat er geen Dag van de Vrijzinnige Toerist, tentoonstelling, vernissage, barbecue of mosselfestijn zal plaatsvinden!
 
UPDATE:

Het zondagmorgenaperitief wordt hervat, zij het om de twee weken, met aangepaste uren en uiteraard rekening houdend met de Corona maatregelen!
 
U kunt van 11 uur tot 13 uur van een aperitiefje komen genieten op deze data: zondag 5 juli, zondag 19 juli, zondag 2 augustus, zondag 16 augustus en zondag 30 augustus!
 
Corona-maatregelen: veilige ontvangst van bezoekers in “De Geuzetorre”
Bezoekers kunnen tijdens de zomermaanden elke voormiddag (tenzij anders aangeduid, zie onder!) terecht aan het “Corona-proof” onthaal in “De Geuzetorre” voor vragen, info of bijstand. Er is een plexi-scherm voorzien, we bieden handgel, ontsmettingsalcohol en indien nodig een mondmasker aan en garanderen zo een optimale bescherming tegen de overdracht van virussen. We vragen uitdrukkelijk om maximum per twee personen de onthaalruimte te betreden en de social distancing regels te respecteren. 
 
Corona-maatregelen: veilig vergaderen in “De Geuzetorre”  
De verschillende vrijzinnige zusterverenigingen (aangesloten bij de koepel van deMens.nu/UVV) die werkzaam zijn in het gebouw kunnen opnieuw vergaderen, zij het volgens een speciaal daartoe opgesteld Corona-protocol:
 
Vergaderingen in “De Geuzetorre” worden vanaf heden terug toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden. Bij niet-naleving hiervan zal de gebruiker de toegang tot het gebouw ontzegd worden.
Vergaderingen moeten altijd vastgelegd worden per voorafgaande mail gericht aan het secretariaat: vlc.geuzetorre@skynet.be.
 
Tot 31 augustus aanstaande wordt het aantal aanwezigen per vergadering maximaal begrensd tot 10 personen, ook al laat de oppervlakte een groter aantal toe. Bovendien moet de social distancing gegarandeerd worden, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen.
 
Er wordt verplicht vergaderd in Zaal Lewyllie, aan de daartoe voorziene tafels en stoelen die klaargezet staan. Het VLC voorziet wegwerpmondmaskers, handgel en ontsmettingsmiddel.
Voor aanvang van elke vergadering ontsmet elke deelnemer verplicht de handen.
 
Ontsmetting van tafels en stoelen na gebruik is verplicht en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het VLC voorziet ontsmettingsmiddel en poetsdoekjes.
 
De bar blijft gesloten, er mogen geen consumpties uit de koelkasten gehaald worden.
 
Er mag (voorlopig) geen gebruik gemaakt worden van technologische uitrustingen tijdens de vergadering.
 
Andere ruimtes, al dan niet grenzend aan de vergaderruimte, kunnen niet gebruikt worden. Uitsluitend bij een noodgeval kan van het sanitair gebruik gemaakt worden. De gebruiker voorziet altijd in een reiniging van het toilet na elk gebruik. Ook het terras is niet toegankelijk en mag niet gebruikt worden voor vergaderingen.
 
De verantwoordelijke houdt een lijst bij van de aanwezige deelnemers aan de vergadering en moet die kunnen voorleggen indien hierom gevraagd wordt door een overheidsinstantie.
 
Na afloop van elke vergadering moet de huisbewaarster telefonisch verwittigd worden bij het verlaten van het gebouw.
onthaal openingsuren
VLC Oostende