Lid worden ...

Lid worden van het VLC Oostende biedt u diverse voordelen:

 • u krijgt toegang tot het zondagmorgenaperitief
 • u ontvangt de tweemaandelijkse "Fakkelkrant" het hele jaar door
 • u kunt gratis lid worden van de Grijze Geuzen vanaf de leeftijd van 55 jaar

» Lees meer

Lid worden is even simpel als goedkoop: u stort gewoon € 5 op rekeningnummer BE63 0010 7861 1708 (BIC GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw en u houdt daarbij volgende richtlijnen in het oog:

 1. Elk lid dient zijn of haar persoonlijke overschrijving in te vullen. Elk gezinslid moet dus over een eigen lidkaart beschikken.
 2. Schrijf altijd duidelijk en in drukletters.
 3. Vul uw naam, voornaam, adres, postcode en gemeente duidelijk leesbaar in.
 4. Vul het bedrag in: € 5 voor een gewoon lidmaatschap, € 25 voor een erelidmaatschap. Het staat u uiteraard vrij een kleine gift bij uw lidgeld te voegen.
 5. "LIDN:" vul hier uw lidnummer in van het vorig jaar, bestaande uit 5 cijfers. Nieuwe leden vullen hier uiteraard niets in.
 6. "GB:" vul hier uw geboortedatum in volgens het principe dag/maand/jaar.
 7. "TEL:" vul hier uw telefoonnummer of GSM-nummer in zonder spaties of strepen.
 8. "FK:" zet hier een "X" als u de Fakkelkrant wenst te ontvangen, vul niets in als u dat niet wenst (bijvoorbeeld omdat uw partner die reeds ontvangt).

De Raad van Bestuur van het VLC Oostende vzw dankt u van harte voor uw bijdrage en hoopt u regelmatig te mogen ontmoeten in "De Geuzetorre" !

Uw lidkaart wordt u zo snel mogelijk per post opgestuurd !

» Terug sluiten

Privacy

Het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw vindt het recht op privacy van essentieel belang.

Om die reden passen we de bepalingen van de nieuwe GDPR, de Europese regelgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens, strikt toe.

 

Welke gegevens verzamelen we?

-          Naam en voornaam

-          Adres

-          Geboortedatum

-          Telefoonnummer

-          Betaald lidgeld

-          Facultatief: e-mailadres

Wat is het doel van deze gegevensverzameling?

-          U kunnen uitnodigen op onze activiteiten

-          Toezicht op het betalen van de lidgelden

-          Medewerkers en bestuur kunnen aanspreken voor vergaderingen en medewerking organisatie en activiteiten van en in “De Geuzetorre”

Worden mijn gegevens aan derden bezorgd?

Omdat u, via uw lidmaatschap van het VLC Oostende, automatisch geabonneerd bent op De Fakkelkrant, worden uw naam en adres overgemaakt aan de verantwoordelijke voor dit tijdschrift.

Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?

Ja.  Ze worden uitsluitend bewaard bij de verantwoordelijke ledenadministratie.  Daarnaast heeft de penningmeester inzage om de betaling lidgelden te kunnen boeken, en het secretariaat om u uitnodigingen te kunnen doorsturen

Waar kan ik terecht met vragen?

U hebt recht op inzage, verbetering en om u uit onze bestanden te laten schrappen.  U zendt hiervoor een mail aan vlc.geuzetorre@skynet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

VLC Oostende